Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Hội nghị trung ương 7, chưa khai mạc đã an bài.

Khai mạc trung ương 7, TBT Trọng đọc lời phát biểu, nhấn mạnh 6 điểm cần thảo luận.

Điểm 1.


Điểm đầu tiên, ông Trọng chú trọng tới việc tìm ra nguyên nhân và khắc phục những yếu kém.

Dịch nghĩa ra là lần này Đảng bảo ban nhau, chỉ cho nhau tiến bộ. Không có kỷ luật hay xử lý ai hết.


Điểm 2.

Đổi mới, tăng cường lãnh đạo về dân vận.

Dịch nghĩa sẽ có thêm nhiều dư luận viên, tuyên truyền viên.

Điểm 3.


kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;
Dịch nghĩa là giữ nguyên điều 4 hiến pháp bằng mọi giá.

Điểm 4

Về nghị quyết 4 có mươi dòng, chứng tỏ nghị quyết 4 không thành công như ông Trọng mong đợi. Để che đậy thất bại ở sản phẩm của mình ( nghị quyết 4 ) ông Trọng không muốn nói nhiều, ông kêu gọi sự nhất trí hơn nữa chỉ để nghị quyết này làm cơ sở để giải quyết tốt hơn. 

Chứng tỏ ngay bản thân ông Trọng cũng đã không tin tưởng gì nữa về kết quả của nghị quyết 4, bỏ thì thiên hạ cười, thôi thì cứ lai rai làm tiếp đến khi mọi người quên đi là vừa.

Điểm 5

Hội nghị bàn đến quy hoạch nhân sự năm 2016-2021.

Có nghĩa nhân sự chủ chốt từ nay đến 2016 chả có gì thay đổi, ai nguyên vị trí đấy. May ra có thêm một hai ông vào BCT thực tập để đến 2016 thì lên kế nhiệm các chức vụ nguyên thủ do lớp trước hết tuổi.

Điểm 6.

Về môi trường.

Môi trường Việt Nam đã đến mức báo động trầm trọng. Việc này là của các chuyên gia thì đúng hơn. Ủy viên trung ương Đảng có được bao nhiêu người đủ chuyên sâu về môi trường mà bàn. 

Kết luận.

Trung ương 7  không có đồng chí nào bị kỷ luật cả. Điều 4 được giữ nguyên. Tăng chi phí cho việc tuyên truyền. Nghị quyết trung ương 4 thất bại. Thay đổi quan trọng là cơ hội mới về nhân sự năm 2016 để các anh, các chú hiểu ý vận động.


http://nld.com.vn/20130502123811281p0c1002/trung-uong-dang-xem-xet-quyet-dinh-6-van-de-lon.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.