Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Ông nào to hơn.?

Ở hàng nước chè đầu ngõ, hai thằng nói chuyện với nhau về cơ chế. Một thằng mặc áo phông xanh, một thằng mặc áo sơ mi cộc tay. Thằng áo phông nói.

- Này, đm đéo hiểu cái nước mình thế nào nhé. Tôi hỏi ông bộ trưởng to hơn hay thủ tướng tức chủ tịch hội đồng bộ trưởng to hơn.?

Áo sơ mi.

- Hỏi ngu bỏ mẹ, chủ tịch hội đồng bộ trưởng to hơn bộ trưởng chứ. Mày không nghe báo chí nói là bộ trưởng này nọ chấp hành chỉ đạo của thủ tướng hoặc thủ tướng lệnh cho bộ này, bộ nọ triển khai việc à.?

Áo phông.

- Ngu con cặc, thấy mắc mớ mới phải hỏi. Thế tôi hỏi ông, thế cái bộ chính trị ai là bộ trưởng.?

Áo sơ mi.

- Nếu mà gọi là bộ, thì ông TBT là bộ trưởng bộ chính trị. Chắc là thế.

Áo phông.

- Thế ông bộ trưởng bộ chính trị to hơn hay ông thủ tướng to hơn.?

Áo sơ mi.

- Ông bộ trưởng bộ chính trị to hơn thủ tưởng, vì bộ chính trị là cơ quan cao cấp nhất của Đảng, mà Đảng lãnh đạo nên ông bộ trưởng chính trị là to nhất.

Áo phông.

- ờ thì ông nói bộ chính trị là của Đảng, thế còn các bộ khác là như bình thường đúng không, dưới quyền của thủ tướng, phó thủ tướng đúng không.?

Áo sơ mi.

- Thì đương nhiên là thế, nước mình nó chỉ lằng nhằng ở cái bộ chính trị đó thôi. Giá như đổi tên khác là tập đoàn lãnh đạo hoặc hội đồng lãnh đạo thì tốt. Đỡ ai thắc mắc đã là bộ trưởng lại to hơn chủ tịch hội đồng bộ trưởng.

Áo phông.

- Này, chưa xong nhé, ông nói mỗi bộ chính trị thôi là không đúng. Giờ tôi hỏi ông thế ông bộ trưởng khác mà to hơn ông phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng thì sao.?

Áo sơ mi.

- Làm đéo có chuyện thế, tôi cả ông làm cùng cơ quan, ông biết trưởng phòng to làm sao bằng phó giám đốc, đội trưởng to sao bằng phó phòng.

Áo phông.

- Thế tôi hỏi ông, ông bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng công an và ông phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng kiêm bộ trưởng ngoại giao, ông nào to hơn.? Ông nào to hơn ông nói tôi nghe xem nào.

Áo sơ mi luống cuống.

- Cái này, cái này thì về nguyên tắc của đảng thì ông bộ trưởng công an, bộ trưởng quốc phòng to hơn, vì mặt đảng các ông ấy to hơn. Còn về mặt tổ chức chính phủ thì hai ông ấy lại bé hơn. Nhưng mà nói chung thì hai ông bộ trưởng này vẫn to hơn ông phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng kia.

Áo phông.

- Ông giải thích chỉ có đúng từ nguyên tắc là tôi thấy chấp nhận. Từ nguyên tắc này nó đúng ở chỗ là đéo có nguyên tắc ở đất nước này. Bởi vô nguyên tắc nên mới ông bộ trưởng này to hơn ông chủ tịch hội đồng bộ trưởng, như kiểu trưởng phòng to hơn giám đôc, phó giám đốc ấy.

Áo sơ mi.

- Tài thật, CNXH tài thật, đéo có nguyên tắc mà vẫn đâu vào đấy, chính trị ổn định, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, vị thế đất nước trên quốc tế ngày càng tăng cao, mọi thứ đều được cải thiện. Thế mới hay nhỉ.? Sạo lại thế mới tài chứ.?

Áo phông.

- Giờ mới thấy ông ngu, đm vì nó vô nguyên tắc với tất cả mọi quy luật. Nhưng nó lại đúng quy trình. Haaaa

Áo sơ mi.

- Haaa, đúng quy trình. Hay , hay thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.