Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Đời Vệ Kính Vương cuối cùng.

Vệ Kính Vương một lòng thờ tiên đế, đầu năm ấy hán tử họ Đỗ nổi khí xung thiên cầm búa thiên lôi , cưỡi ngựa sắt, có mấy hộ vệ theo hầu, nhăm lúc thanh thiên bạch nhật xông thẳng vào lăng miếu tiên đế nhà Sản đòi đập tan.

 Đỗ cho rằng đấy là nơi yêu khí tụ. Cần dẹp bỏ cho vượng khí đất nước hưng.

Quan quân nhà Sản chặn đường, bắt sống Đỗ và đám hộ vệ. Một mặt vu cho là điên, một mặt xử 6 năm tù.

Án xử không biết theo luật nào. Tội của Đỗ là xâm phạm mồ mả hay phá hoại tài sản triều đình hoặc gì gì mà xử đến 6 năm.?

Thiên hạ bảo Đỗ điên, phàm là người điên thì lại không chịu án hình.

Vậy tội Đỗ là tội gì, chắc là tội khi quân, phạm huý. Xử thế nào lòng người cũng hoan hỉ, bất cần luận. Tiên đế nhà Sản được coi là thần linh. Mà đụng đến thần linh thì xử thế nào cũng được. Chả ai thắc mắc án sao nặng vậy.

Bởi thế Đỗ bị xử khổ sai đến 6 năm, thiên hạ chẳng ai màng đến.

Chuyện kỳ quái như thế, khiến mỗ phải ba lần đưa vào chép sử. Bởi mỗ cho rằng đó là điềm sẽ xảy nhiều chuyện biến loạn trong thiên hạ, không phải chuyện người điên dỡn chơi. Mà sử sách hay ghi lại khi sắp có biến loạn, người điên xuất hiện ở chợ hát đồng dao, kể những câu chuyện quái lạ, nói lời ngông nghênh, xàm bậy...có rất nhiều.


 Lại nói về Vệ KÍnh Vương bâý giờ đang thực hiện chính sách trong sạch hoá quan lại. Đầu năm nhà Sản định đưa phó thương thư bộ Hình là Báu Mã ra xét xử. Thình lình Báu Mã lâm trong bệnh thác luôn không trăn trối gì.

 Vệ Kính Vương không nao núng, nhân hội nghị Sản Cửu mùa hạ, họp quần thần để trước là thâu tóm quyền binh, hai là loại bỏ vây cánh phủ Chúa.

Nội bộ nhà Sản rối ren. Quân Tề nhân lúc đó đưa chiếm thuyền án ngữ ngoài khơi, xây dựng căn cứ trên đảo, hòng chiếm đoạt biển đảo Vệ.

Chúa thấy nguy cấp trong ngoài, bèn cho người cầm thư hoả tốc ngày đêm tìm đến đại thần Văn Thụ đang nghỉ hưu ở quê nhà để hỏi sách lược đối phó. Văn Thụ nhận thư bèn phúc đáp bốn chữ.

- Dĩ biến trị biến.

Chúa là người tư chất quyết đoán, thấy bốn chữ hiểu ý Văn Thụ. Bèn mật lệnh cho bọn tay chân phát động biểu tình chống Tề trong nhân dân.  Bọn Nhiên Liệu Mới, Báo Đỏ nhận mật lệnh tức khắc thi hành. Ngay lập tức khi Nhiên Liệu Mới khích lệ, nữ tướng Báo Đỏ thân chinh cầm 300 quân mở trận tiên phong tại đất phía Nam nước Vệ. Thiên hạ dậy sóng ba đào, khắp nơi náo nức biểu tình chống Tề. Trong lúc biểu tình xảy ra nhiều cảnh đốt phá, hôi của, chết người....

 Vệ Kính Vương xưa nay vốn dựa thế thân Tề, bỗng thấy lòng người nước Vệ nổi cơn thịnh nộ căm Tề. Bụng dạ hoang mang, không biết ăn nói sao. Vương chưa từng kinh qua trận chiến, thấy máu đổ lòng rất đỗi sợ hãi.  Đành xoay qua chuyện văn hoá, kỷ cương nói quấy quá cho hết hội nghị. Tạm gác chuyện khác lại.

Chúa thấy một mặt bên trong đã yên, bèn nại cớ biêủ tình bạo động, tuyên bố cấm biểu tình chống Tề. Quan quân đi trấn áp đám biểu tình khốc liệt. Mặt khác Chúa dâng thư sang bên Vương Phủ nói.

- Trước nay nhà Sản vẫn dâng triều cống hàng năm cho Tề  mười sáu chữ vàng, ngân khố vì thế cũng cạn kiệt. Lòng Tề tham vô độ, không thoả lòng lang sói , nay lại cướp biển nước ta. Xin Vương phủ cho kế sách giữ nước.

Vương phủ nhận thư, biết là Chúa có ý đổ lỗi. Bèn giả tảng nói.


- Việc cấp bách, xin bên phủ Chúa cứ làm. Có gì sẽ bàn sau.

Chúa nhận thư hồi âm, cười nhạt, nói với tả hữu rằng.

- Giờ việc bên trong đã tạm yên, việc bên ngoài cũng phải lo cho ổn thoả.


Muốn biết nhà Chúa có sách lược gì, xin đợi hồi sau sẽ rõ.


 Lời bàn : Nước có loạn, Vệ Kính Vương cầm chính sự bối rối, thân ở Vệ mà lòng ở tận đâu đâu. Uy tín giảm sút, chắc hẳn Vương sẽ nhường ngôi nay mai cho người khác để kiểm soát tình thế, giữ vững thái miếu tổ tông nhà Sản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.