Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Kết luận điều tra vụ án Nguyễn Hữu Vinh


Đây là bản kết luận điều tra của A92 về vụ việc của anh  Nguyễn Hữu Vinh. Do gia đình anh Vinh chuyển tới. Vì khá dài nên đưa trước toàn văn, bài bình luận sẽ ở phần khác cho đỡ dài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.