Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Bình Luận - Khó khăn của Luật sư chính trị tại Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=QbZwrTu04hs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.