Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Cuộc thanh trừng đến sớm.

Hôm nay trên trang Ba Sàm có bài đánh ông Đặng Ngọc Tùng của tác giả nào đó. Bài viết đó cho rằng ông Đặng Ngọc Tùng vinh danh các chiến sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa là mưu đồ chính trị của ông Tùng.

'' Rằng, tại sao ông Đặng Ngọc Tùng chỉ quan tâm đến những người lính VNCH chết ở Hoàng Sa mà lại quên 500 Anh hùng Liệt sĩ và nhân dân bảo vệ đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu trước quân Polpot tháng 5/1975?
Rằng, tại sao ông Đặng Ngọc Tùng chỉ quan tâm đến những người lính VNCH chết ở Hoàng Sa mà lại quên các Anh hùng Liệt sĩ và nhân dân bảo vệ Biên giới Tây Nam trong cuộc tắm máu năm 1977?
Rằng, tại sao ông Đặng Ngọc Tùng chỉ quan tâm đến những người lính VNCH chết ở Hoàng Sa mà lại quên các Anh hùng Liệt sĩ và nhân dân bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979 ?''

Đặc biệt tại Đại hội 12, Đặng Ngọc Tùng còn chứng tỏ sự “cấp tiến” của mình khi vấn đề chủ quyền chiếm một nửa bài tham luận, trong đó ông đã tuyên bố hùng hồn về khí phách người lãnh đạo, ông ca ngợi cổ súy người này, nói móc người kia. Vâng, Việt Nam ta rất cần các nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh. Nhưng sẽ thuyết phục hơn nếu như trong bài phát biểu của ông Tùng đề cập đến các giải pháp giải quyết những bức xúc của hàng vạn hàng triệu công nhân viên và người lao động đang chạy ăn từng ngày, không có nhà ở, đang sống dở chết dở kia


Cuộc trả thù, thanh tảo xuất hiện ngay lập tức khi tin Nguyễn Tấn Dũng chỉ được 41% phiếu không đồng ý cho rút. Trước đó ông Tùng có bài viết Nhân Dân Cần Lãnh Đạo Có Khí Phách. Đấy chính là nguyên nhân mà bây giờ ông Tùng bị đánh. Rất tiếc bài viết sặc mùi của Dư Luận Viên giấu tên được đăng trên trang anh Ba Sàm. Giọng điệu này như giọng điệu bọn Dư Luận Viên cở đỏ hoạch hoẹ những người tưởng niệm 19 tháng 1 hồi năm 2015 là sao không tưởng niệm người này, sao không tưởng niệm người kia.

Những người cộng sản Việt Nam rất tàn bạo và mất nhân tính vào lúc họ vừa chiến thắng.

40 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vây.

3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.