Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ , triều nhà Sản năm thứ 72.

Năm Vệ Kính Vương thứ 6,  nhân Sản Hội thứ 12, họp quần thần phế truất được Bạo. Quyền lực tập trung cả về Vương phủ. Vệ Kính cho các bầy tôi vào vị trí trọng yếu trong triều.

 Cả Sáng người đất Ninh, nổi tiếng là thần đồng, 16 tuổi đỗ thám hoa. Tương truyền thân mẫu Cả Sáng lúc mang thai Sáng đến 6 năm mới sinh. Cả Sáng sinh ra mặt mũi sáng sủa, nhưng con mắt lạnh lùng. Thầy bói người đất Trường Yên thấy Cả Sáng chơi ngoài bãi sông, bèn nói.

- Thằng bé này ắt về sau sẽ làm to.

Sáng sung lính bộ Hình, năm 20 tuổi đã được làm quan. Đến thời Vệ Cường Vương, người đất Ninh được Cường chọn làm vây cánh cho Vương phủ, Sáng nhờ thế mà cũng được nương theo.

 Khi Vệ Kính lên ngôi, tiếp quản Vương Phủ. Thấy Sáng mặt mũi khôi ngô, tính tình tàn nhẫn, có thể tin cậy được. Kính Vương cất nhắc Sáng liên tục, từ trong đám tướng bộ Hình, Sáng được Vương đưa vào lên làm đại thần bộ Hình, rồi làm đại thần chủ Quốc.

 Sáng nắm chức lớn thứ nhì trong nước, quyền nghiêng thiên hạ. Lúc đã yên vị, bèn trả công cho bọn vây cánh đất Ninh bằng cách cho chúng thầu xây khu du lịch tâm linh ở núi Cốc, lại tính cho bọn ấy làm đập để thu thuế thuyền bè trên sông Huyết.

 Nước Vệ năm ấy  dường như động long mạch, ngân khố cạn kiện, thiên tai xảy ra khắp nơi. Cả dọc Tây Nguyên hạn hán đến cỏ cũng chết khô vì thiếu nước, đồng bằng Tây Nam nước biển tràn dâng không thể trồng trọt. Đã thế ven biển miền Trung cá bị ngộ độc chết dạt vào bờ thối rữa rất đáng sợ.

Tiếng ai oán của người dân dậy khắp bốn phương.  Vệ Kính Vương họp quần thần bàn kế đối phó.

Quần thần có người nói.

- Dân đói dễ sinh loạn.

Vương quát.

- Có lẽ đâu tuỳ tiện thế, cứ đói là làm loạn được sao.?

Cả Sáng nói.

- Dân Vệ nhiều lúc không có cái ăn, phải độn ngô khoai vào gạo mà vẫn trung trinh với triều đình. Mầm gây loạn là do bọn phản loạn xúi dục mà ra, cứ đánh cho bọn chúng tan xương nát thịt là đâu vào đấy cả.


Cả triều nghe thế đều gật gù khen phải, bỗng có người bước ra nói.

- Muốn dân không loạn, đánh chúng đã hay, nhưng cần làm chúng phân tán tư tưởng.

Mọi người quay ra nhìn, thì ra Sanh Phước người xứ Quảng, mới được phong làm tể tướng thay Bạo.

 Phước hình dong cổ quái, đầu nghiêng một bên, mắt rắn, miệng mỏng, tính tình kiên nhẫn biết chớp thời cơ. Phước làm bộ hạ cho Bạo, lúc trước thấy Bạo và và Kính sắp tranh giành ngôi vương, Phước lựa lúc thích hợp đem hết sổ sách phủ Chúa lẻn sang Vương Phủ xin làm bộ hạ. Nhờ thế sau được Vương cho làm tể tướng.

Vệ Kính Vương nói.

- Chuyện làm phân tán,  đại thần Đường Hoang dày dạn kinh nghiệm gánh vác đến đâu rồi.?


Đường Hoang người trấn Sơn Nam Hạ, là thủ túc tâm đắc nhất của Vệ Kính Vương, bởi xuất thân cùng nghề tuyên huấn. Thấy Vương hỏi vậy, biết là Vương còn có ý muốn giới thiệu ngầm mình với triều là người kế vị Vương, bèn vội bước ra đáp.

- Thưa bá quan văn võ, bản quan dã cho người phao tin cá chết khắp nơi, nguyên nhân muôn vàn, dân chúng giờ hoang mang không còn dám khẳng định cá chết ở miền Trung là do ta cho bọn Phú Mạnh Sang đổ chất thải. Cũng đã tuyên truyền trong dân chúng những kẻ nào rêu rao việc cá chết là bọn phản loạn muốn phá hoại bình yên đất nước, cùng với việc đại thần Cả Sáng cho quân đàn áp. Vừa cương vừa nhu , nay việc cũng đã có thể nói giảm được 7 phần.


 Phước thấy Đường Hoang nói thế, công trạng đã về hết tay bọn Cả Sáng, Đường Hoang. Bèn bất chợt nảy ra ý, tiến đến giữa điện, vòng tay nói.

- Giảm được 7 phần đã gần như hết lo, nhưng nay ngân khố cạn kiệt, dân chúng bàn tán chuyện cá chết khắp nơi.  Bản quan muốn thu vàng trong dân để bổ sung ngân sách. Vừa có tiền lại vừa khiến dân chúng chả còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện cá chết.

Triều thần nhà Sản nghe đến chuyện thu vàng của dân, ai nấy đều hoan hỉ vỗ tay rầm rầm.

 Nhà Sản làm nhiều điều bất kính với tổ tiên nước Vệ, trời vì thế nổi giận mà reo tai hoạ. May nhờ Vệ Kính Vương anh minh, biết chọn được hiền tài trung thành một lòng vì Sản Vệ, cùng nhau đêm ngày lo nghĩ mưu kế để duy trì triều Sản. Nhờ thế mà qua được bình yên.

Đấy cũng là phúc phận của Vệ Kinh Vương mà triều Sản còn vững đến ngày nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.