Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Ủng hộ hai cháu nhà Nga Thuý.

Quan Dương - 200euro
Lien Huynh - 100 bảng Anh.
Manh Le - 100 bảng Anh.
Hoàng Mỹ Uyên -100 usd.
Nhật Minh Nguyễn - 50 euro
Kevin Dinh - 100 usd.
Chương Vũ - 100 usd
Chị Phạm Thiên Thanh và bạn - 200 usd.
Dat Nguyen - 50 usd.
Học viên Pháp Luân Công - 100 Úc
Nicci Do - 100 usd.
Huy Nguyen - 100 usd
Minh Nguyệt Le Thi -100 euro
Anh già tóc bạc - 10 triệu VND.

Tổng cộng 10 triệu Việt Nam Đồng. 200 bảng Anh, 350 euro, 850 usd.

Số tiền ngoại tệ này sẽ còn phải trừ phí ngân hàng, phí chuyển về Việt nam, phí đổi ra Euro rồi từ euro đổi ra tiền Việt khi giao tiền ở Việt Nam ( trong trường hợp phía Việt Nam chỉ cho nhận tiền Việt) tất cả  theo đúng trình tự, mọi khâu quy đổi, chuyển tiền đều thông qua ngân hàng và công ty chuyển tiền nên có hoá đơn rõ ràng.

 Trên đây là đóng góp của những người bạn mình, không phải là chương trình kêu goi ủng hộ chính thức. Việc đóng góp chính thức sẽ do ông Phong, bố của hai cháu con nhà Thuý Nga đảm nhận. Mọi người có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với ông Phong.

 Còn riêng khoản tiền 30 triệu VND của mình trao cho hai cháu nhà Thuý Nga hôm nay, là tiền của mình hợp pháp từ học bổng ( riêng học bổng một tháng mình thu nhập tiền tươi là 40 triệu VND, chưa kể viết bài, bán sách, buôn đồng hồ...). Không phải của thế lực hay tổ chức nào. Việc xuyên tạc của một số nhà đấu tranh môi trường, dân chủ về những đồng tiền mình từng giúp đỡ cho anh em ở Việt Nam,  sẽ khiến mình nghĩ lại về chuyện giúp tiền về Việt Nam những lần sau này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.