Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Ra mắt tự truyện Từ Phất Lộc đến Weimar.

Cuốn tự truyện Từ Phất Lộc đến Weimar đã chính thức có bán trên Amazon. Do cuốn trước là Đại Vệ Chí Dị mình tự in, tự bán nên mất quá nhiều thời gian. Tiền đi lại bán sách với tiền thu bán sách gần bằng nhau. Việc bán từng người mang ra bưu điện gửi cũng vất vả. Nên lần này quyết định trao cho báo Người Việt in ấn và phát hành. Mời các bạn đặt mua tại đây. Các bạn ở Cali có thể đến trụ sở báo Người Việt mua sách.

https://www.amazon.com/Ngo-Phat-Loc-Den-Weimar/dp/153939591X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487609517&sr=8-1&keywords=tu+ngo+phat+loc

http://www.nguoivietshop.com/products/2828-từ-ngõ-phất-lộc-đến-weimar/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.