Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

Ai nào không cho ông Trọng về?

 Kết thúc đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí. 

"Tôi cũng không được khoẻ lắm, tuổi đã cao rồi. Tôi đã xin nghỉ rồi nhưng Đại hội bầu vẫn phải làm vì là đảng viên phải chấp hành".

Như vậy ông Trọng đã xin nghỉ nhưng đại hội đảng lần thứ 13 vẫn bầu ông tái cử.

Cần phải làm rõ vấn đề, ông Trọng có xin nghỉ hay không, ông xin nghỉ lúc nào, xin nghỉ bằng hình thức nào, đề đạt nguyện vọng nghỉ ở đâu, ai là người đề nghị ông tái ứng cử ?

Bởi theo quy chế 244 mà chính ông Trọng đã ban hành và áp dụng khoá 12 trước đó, là những người đã làm đơn xin nghỉ, nếu ở đại hội mà có trên 30% ý kiến đề nghị ông tái cử, đại hội sẽ bỏ phiếu  xem có đồng ý cho ông nghỉ không, nếu số phiếu không đồng ý cho nghỉ, thì thêm cuộc bỏ phiếu nữa xem có đồng ý cho ông làm ứng cử viên tái cử không, nếu qua nốt vòng này thì mới đến vòng có bầu ông vào trung ương khoá mới không.

Tất cả những tin tức từ trước đến khi đại hội chấm dứt, không hề có một tin tức nào nói rằng ông Trọng xin nghỉ cả. Bởi nêú ông thực sự xin nghỉ và làm đơn trình trung ương đảng, bắt buộc ông tái cử phải qua những quy trình mà quy chế 244 do ông soạn ra. Đại hội 13 vừa qua thời gian, hoạt động được cập nhật trên báo chí công khai, không có đoạn nào theo quy chế 244 được áp dụng. Vậy khẳng định chắc chắn rằng ông Trọng không hề làm đơn xin rút và đại hội bầu ông vì ông có tên đứng đầu trong danh sách mà BCT, trung ương 12 đưa ra. Ông nói quá trình bầu cử như sau ; 

"Lần này các anh chị thấy tất cả bầu một lần là xong đầy đủ các chính thức và dự khuyết. Hôm qua họp Ban chấp hành Trung ương, dự kiến họp cả ngày, nhưng có buổi là xong, bầu Bộ Chính trị, Ban bí thư, Tổng bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra trung ương… rất nhanh, thống nhất cao. Ra đại hội thảo luận cả ở tổ và trên hội trường rất nhanh."

Bầu một lần là xong, vậy không có quy trình bỏ phiếu không cho nghỉ và bỏ phiếu giới thiệu tái ứng cử ở đại hội đối với bất cứ trường hợp nào, đại hội kết thúc nhanh chóng sớm hơn dự định.

Ông Trọng đợi đại hội kết thúc và mình được bầu lại làm tổng bí thư và phát biểu mình muốn rút mà đại hội không cho, đó là nói dối trá trắng trợn. Trên cương vị tổng bí thư đứng đầu BCT, trung ương 12, trưởng tiểu ban nhân sự 13, trưởng ban quy hoạch cán bộ chiến lược...ông Trọng đã tự xếp mình là ứng cử viên duy nhất cho ghế tổng bí thư khoá 13. Đại hội không bầu ông thì vỡ đảng, vì không có ứng cử viên thứ hai, không bầu ông thì không có tổng bí thư, không có tổng bí thư thì đảng tan vỡ.

Quy trình bầu cử đại hội lần này được đếm bằng phần mềm máy tính, ai cũng biết sử dụng phần mềm máy tính rất dễ dàng cho việc ăn gian phiếu bầu. Máy ra kết quả là công bố luôn và chuyển sang phần nội dung khác, không có cơ hội nào để cho thắc mắc, nghi ngờ được làm rõ.

Nhưng đại hội cũng không bầu ông làm tổng bí thư, họ chỉ bầu ông ở lại trung ương khoá 13. Bằng chứng đại hội không thông qua việc sửa đổi điều 17 của điều lệ đảng là không ai được làm tổng bí thư 3 lần liền nhau. Việc bầu ông làm tổng bí thư khoá 13 là do trung ương 1 khoá 13 bầu.

Trung ương khoá 13 với 200 đảng viên đã bất chấp điều lệ đảng, phớt lờ coi như không có điều này để bầu ông. Rồi ông nghiễm nhiên nhận chức TBT tiếp tục. Không báo chí, đảng viên nào có lời giải thích về sự phi lý này, tất cả đều tránh nói đến coi như không có điều lệ ấy. 

Không những ông Trọng dối trá mà cả ban chấp hành trung ương đảng với 200 con người cũng như mấy triệu đảng viên đảng CSVN đều đồng loã với sự dối trá của người đứng đầu đảng.

Một cái đảng dối trá như vậy, một con người vô liêm sỉ trắng trợn như vậy mà lãnh đạo đất nước, chà đạp lên những điều luật của chính tổ chức của chúng. Không nói ai cũng hiểu chúng không coi pháp luật, hiến pháp là gì khi áp dụng với chúng.

Những bồi bút của ông  Trọng dùng những lời lẽ bao biện như ông Trọng là người trong sạch, ông mà về không làm TBT thì đất nước không có ai dẫn dắt.

Hãy nhìn xem, ông Trọng được phiếu tín nhiệm thấp hơn nhiều người khác, thấp hơn cả ông Nguyễn Xuân Phúc rất nhiều. Ông Trọng trong sạch thì các người khác bẩn thỉu chăng?  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là kẻ tham nhũng chăng ? Ông Phúc không xứng đáng lãnh đạo chăng ? Công cuộc chống tham nhũng là do mình ông Trọng làm chắc, nếu vậy ông chết là hết. Những người còn lại sẽ không tiếp tục phát huy công cuộc này ? Vậy thể chế CS lãnh đạo này phải chăng có một lỗ hổng lớn là việc chống tham nhũng chỉ phụ thuộc vào cá nhân đứng đầu nào đó, còn cá nhân đứng đầu trước đó và sau này không có gì bảo đảm họ sẽ chống tham nhũng?

Ông Trọng cầm cái và đã chiến thắng trong một canh bạc bịp, nếu còn chút tư cách hãy ngưng những phát biểu dối trá về việc ở lại của mình. Thiết nghĩ từ bây giờ ông nên chuyển giao dần quyền lực cho người được tín nhiệm hơn ông là ông Nguyễn Xuân Phúc, để ông Phúc kiêm nhiệm thêm trước ghế tổng bí thư khoá 13. Như thế mới chứng tỏ ông là con người không tham quyền cố vị, không lừa dối, bip bợp để ngồi lại ngôi cao. Chứ đừng đê hèn đẩy người tín nhiệm cao hơn mình, năng lực hơn mình, trẻ tuổi hơn mình vào cái ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực để người ta không phát huy được năng lực, từ đó không có cơ sở đánh giá, khiến người ta uy tín giảm sút hơn mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.