Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

Đôi điều về tấm huân chương của Việt Á.

Việt Á được trao tặng huân chương lao động hạng 3 vào tháng 3 năm 2021 do chủ tịch nước lúc ấy là Nguyễn Phú Trọng ký. Căn cứ theo tiêu chuẩn thì do Việt Á có thành tích xuất sắc phát minh hoặc sản xuất ra kit tes covid 19. Nhưng sự thật là một hội đồng đã được lập ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 để nghiên cứu chế tạo kit test này, hội đồng đã ẵm của nhà nước 20 tỷ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước đó tạp chí khoa học quốc tế đã công bố công thức chế tạo kit test. Hội đồng đã rủ Việt Á vào nghiên cứu chung để ra thành phẩm, thực ra là dịch công thức có sẵn và chế tạo. Chỉ hai tháng sau, có được sản phẩm, hội đồng ăn trọn 20 tỷ, còn Việt Án được nhận huân chương thuận tiện cho việc bán kit test sau này ( việc Việt Á sản xuất 10 nghìn kit test thế nào trong căn phòng 10 m2 sơ sài chai lọ chưa được rõ ). Lẽ ra hội đồng phải được huân chương do dịch nhanh, copi nhanh. Nhưng nhường cho Việt Á để công ty này thuận lợi trong kinh doanh. Quy định khen thưởng huân chương theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nêu. 3. Hồ sơ đề nghị tặng Huân chương các loại, mỗi loại 03 bộ (bản chính), gồm: a) Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; b) Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ; c) Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; d) Trường hợp cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng đo có phát minh, sáng chế, sáng kiến phải có xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có 03 bộ (bản chính), gồm: Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; báo cáo thành tích cá nhân do cơ quan trình khen thưởng thực hiện và văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật (nếu có). 5. Hồ sơ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ gồm 02 bộ (bản chính), gồm có: Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (kèm theo danh sách) và hồ sơ có liên quan quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này. Đọc các điều trên, chúng ta thấy quy trình không hề đơn giản. Phải có tờ trình của bộ, tỉnh, ngành rồi báo cáo thành tích, biên bản họp chưa kể trường hợp Việt Á liệt vào mục D, là phải có xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Vây mà vọn vẹn có 2 tháng từ nghiên cứu đến phát minh ra sản phẩm, nhận huy chương !!! Theo báo chí thì Uỷ Ban NDTPHCM đề xuất căn cứ mục a của nghị định số 21 thì chủ tịch uỷ ban TPHCM lúc đó là Nguyễn Thành Phong. Trưởng ban phụ trách thi đua khen thưởng là Phạm Huy Giang ( bổ nhiệm từ tháng 6 năm 2020) Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng lúc ấy là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy quy trình đề xuất tặng huân chương cho Việt Á chắc chắn phải qua ít nhất những người sau 1/ Nguyễn Xuân Phúc 2/ Nguyễn Thành Phong 3/ Chu Ngọc Anh 4/ Phạm Huy Giang. 3 người Phong, Anh, Giang đều là cấp dưới của Nguyễn Xuân Phúc. Nếu có thêm thì có Vũ Đức Đam. Còn lại Nguyễn Công Khế, Phan Quốc Việt là các chú em đồng hương của Nguyễn Xuân Phúc. Lưu ý là việc tặng thưởng này diễn ra rất thần tốc, bởi chỉ chậm ít ngày sẽ có thay đổi nhân sự chủ chốt Hội đồng thi đua khen thưởng cũng như đang trình quốc hội luật thi đua khen thưởng mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.